В "Топлофикация София" се създава работна група от финансови и технически експерти за пълно преструктуриране на предприятието и намиране на инвестиции за преоборудването му.

Това заяви енергийният министър Росен Христов след заседание на Kризисния щаб. 

"Относно "Топлофикация София" проблемът е и финансов, и организационен. Там проведохме няколко срещи с общината и създаваме работна група, за да намерим кардинално различно решение на въпроса и вариант за инвестиции и модернизация на оборудването, защото липсата на модернизация е за години назад. Тоест те работят изключително неефективно със старо оборудване и ценово не могат да посрещат пазарните нужди", добави енергийният министър.