Преустановяват се присъствените учебни занятия за всички ученици от 1. до 12. клас в Пловдив, съобщиха от Регионалния инспекторат по образование.

Мярката влиза в сила от четвъртък, 28 октомври, и се налага във връзка с достигнатата 14-дневна заболеваемост от над 750 на 100 хил. души население в областта.

Всички ученици ще са в този режим до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната.

На този етап детските градини и яслите остават отворени при строго спазване на противоепидемичните мерки.

От 28 октомври се преустановяват присъствените занятия на 50% от паралелките в училищата в община Свиленград, тъй като 14-дневната заболеваемост там премина 500 на 100 хил. население.
 
На ротационен принцип преминават учениците в Природо-математическата гимназия в Хасково и учениците от 9-те училища в Община Харманли. Всички 204 деца от СУ „Стефан Караджа“ ще учат онлайн.