Безплатни климатици за домакинствата в столицата, които се откажат от замърсяващите стари печки на твърдо гориво. Това предвижда програма на Столична община, която се изпълнява с европейски средства.

Домакинствата, които се отопляват на твърдо гориво, могат да подадат заявления в Столичната община. Вече са подадени към 9000.

Програмата е отворена към всички домакинства, които от дърва и въглища желаят да минат на отопление с пелетни печки или климатици. Целта е въздухът на София да стане по-чист.