РДНСК-Бургас издаде заповед за премахване на незаконен преместваем обект на плаж „Каваци-юг“. Става въпрос за заведение за бързо хранене с приблизителна площ 144 кв. м. и допълнителна търговска площ 66 кв. м.

Строителни инспектори са извършили проверка на въпросния обект за първи на 17 май тази година. Съставен е акт за нарушения. Уточнява се, че схемата за поставяне на обекта е одобрена от министъра на туризма.

Повторна проверка е извършена на 9 юни,  при която е установено, че е започнат монтажа на преместваемия обект (№32), но без издадено разрешение за поставяне от главния архитект на община Созопол.

На следващия ден началникът на РДНСК Бургас издава заповед за премахване на обекта.

Служители на РДНСК Бургас са инспектирали и плаж „Смокини-север“, където е установено, че е започнат монтажът на шест броя преместваеми обекти – три заведения за бързо хранене, склад, шатра за водно тракционни услуги и тоалетна с душ, за които на 1 и 2 юни са издадени разрешения за поставяне от главния архитект на община Созопол.

„За територията на всички морски плажове, липсва наредба определяща изискванията и ограниченията за поставяне на преместваеми обекти. Това води до изпълнение на сглобяеми строежи с монтажни стоманобетонни фундаменти върху морските плажове, в т. ч. и на морски плаж „Смокини-север“. Тези схеми са изработени по възлагане на концесионера“, посочват от РДНСК Бургас.

Инспекторите обръщат внимание, че министърът на туризма е одобрила схемата на обектите на плажа „Каваци-юг“ на 27 април, а схемата за плаж „Смокини – север“ на 10 май. На свой ред РИОСВ Бургас издава одобрително становище за преместваемите обекти на плаж „Смокини – север“ на 12.05.2021г.

„ДНСК не е получила правомощия по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за извършване на проверки на проектите и разрешенията за поставяне на преместваемите обекти на морските плажове.  Единствено има задължението да констатира незаконните такива и да издава заповеди за премахването им“, допълват от регулаторния орган.