Има струпване на членове на СИК в Кърджали в сградата на театъра. И на тези избори има проблем с попълването на протоколите. 

“198 са протоколите на хартиен носител. В действителност има сгрешени протоколи, тъй като в последните три дни Районната избирателна комисия непрекъснато сменя членовете. Налага се членовете на РИК, които правят контролните засечки да ги връщат на председателя по няколко пъти. Много е неприятно, но това забави и нашият процес на приемане на документите”, каза председателят на РИК Павел Гатев.