Липса на ресурсни учители и на асистенти за децата с аутизъм в образованието. В България около 2200 ресурсни учители преподават на над 25 000 деца със специални образователни потребности.

Илиян е на едва две години, когато майка му чува диагнозата аутизъм. Постъпва в масово училище. Заради липсата на асистент и малкото време с ресурсен учител, Цвета Илиева е плътно до сина си и в клас, и в междучасията.

„Ако не съм аз тук, то ще е друг специалист или друг човек, на когото не държавата, а аз ще трябва да му плащам от бюджета си“, разказа тя.

„Финансово не мога да си го позволя. Непрекъснато се повишават цените и издръжката на училището е много голяма и не позволява да се назначат специалисти“, заяви директорът на 42 ОУ ''Хаджи Димитър" Фиданка Лазарова.

Липсва статистика за това колко деца в аутистичния спектър се реализират професионално.

„Ние не сме вечни, това са нашите мечти – да могат да се справят без нас, всичко друго ние ще им подсигури“, заяви  Христина Бабалова, член на Сдружение „Аутизъм – образование, бъдеще и възможности“.

Специалистите казват, че много от тях в България остават невидими, защото няма достатъчно услуги, които да откликнат на потребности им.

Гледайте повече във филма на Бесте Сабри ''Пъзелът на ума'' тази вечер в „bTV Репортерите”.