Още наказания в Централния Софийски затвор заради бягството на Владимир Пелов и Радослав Колев. След като заместник- директора на затвора Анатоли Борисов беше уволнен, а 14 служители бяха наказани с порицание, сега се подготвя уволнението и на надзирател.

Решението е взето след вътрешната проверка по случая и преглед на видеозаписите от камерите.