Увеличението на пенсиите от 1 април няма да лиши пенсионерите от енергийни помощи за следващата зима. Социалното министерство прави нормативна промяна, според която хората ще получат помощта, въпреки по-високия си доход.

Пенсионерите посрещнаха със смесени чувства увеличението на пенсиите от 1 април, включително притеснение, че ще ги лиши от енергийни помощи занапред. Пенсията на 70- годишната Мара Георгиева е вдигната със 7 лева, с което надхвърля 150 лева.

„Те ми обясниха, че мога да кандидатствам с тая сума, а какво ще се реши не знам, има доста време дотогава”, казва жената.

Социалното министерство предлага промяна на така наречения "коригиращ коефициент" във формулата за определяне на правото на енергийни помощи. Промяната ще компенсира увеличението на пенсиите, което означава, че хората ще продължат да ги получават. В мотивите на министерството изрично е записано, че това няма да породи допълнителни финансови ангажименти за следващото правителство.

Очаква се промяната да бъде гласувана до юли, когато започва подаването на молби за енергийни помощи за следващата зима. В програмния бюджет на социалното министерство за 2014-а, 2015-а и 2016-а вече е заложено помощта да получават повече хора. Съответно и предвидените средства са с около 8 милиона повече на година.

Според синдикатите и у нас трябва да се въведат критерии за "енергийна бедност", по които да се определят нуждаещите се от помощ от държавата. Според доклад на Европарламента, енергийно беден е този, който отделя повече от 10% от доходите си за ток и парно.