Увеличават студентските стипендии с 20%. Това ще стане с финансовата инжекция, гласувана от министрите миналата сряда. 

На прага на новата академична кабинетът даде 7 млн. лв. за увеличение на стипендиите във висшите училища.

Други 93 млн. са за ремонти на общежитията на вузовете. Готви се и списък с общежития за спешен ремонт.

За да попаднат в списъка за ремонт, общежитията трябва да отговарят на 5 критерия.

Определящ е дали висшето училище има достатъчна база. Ще се вземе предвид и кога за последно са отпускани средства и дали учебното заведение си запълва общежитията.