15 хиляди студенти учат за начални и детски учители. Броят им се увеличава, сочат данните от последното издание на Рейтинговата система на висшите училища у нас. Тенденцията при учителите за горните класове обаче не е положителна.

От години училищата се затрудняват да намират необходимите педагози и да осигурят приемственост между по-опитните и тези, които сега започват професионалния си път. Рейтинговата система за висшите училища в България за първи път показва леко подобрение на ситуацията.

Ангел Милков е избрал професията без колебание, защото е потомствен учител. Преподавателите по чужди езици като него са в недостиг.

„Увеличението на заплатите определено оказва влияние върху това дали хората ще изберат професията ни. А престижът ни в обществото... все още не съм убеден, че имам престиж“, коментира Ангел Милков.

В училището отчитат положителната тенденция. Миналата година са назначили 8 учители, а средната им възраст е 28 години. Директорът следва собствена стратегия, като набелязва кадрите си още докато са ученици.

„Вербувам деца, които смятам, че имат потенциал. Естествено не всички се съгласяват. Някои обаче успявам да убедя и до ден днешен са учители“, заяви Владимир Миков, директор на 137 СУ "Ангел Кънчев".

Учениците казват, че по-лесно намират общ език с млади учители, но признават, че по-опитните знаят повече.

Бъдещите начални учители вече са третите по численост студенти у нас. През 2019 г. те са близо 15 хиляди. В момента близо 2/3 от завършилите работят по специалността си.

Бъдещите учители в прогимназиален и гимназиален етап обаче продължават да намаляват – от 9000 през 2013 г. на 6500 през 2019 г.. А статистиката сочи, че само 1/3 от тях стават учители.

„Има реалистичен риск да се стигне до ситуация, в която ще имаме свръх предлагане на преподаватели по един предмет, но ще има дефицит на преподаватели по друг предмет, които не са взаимозаменяеми“, каза Георги Стойчев, от Институт „Отворено общество“.

Ако сега решавате какво да следвате – най-голям глад в момента има за учители по физика и химия.

През следващото десетилетие предстои да се пенсионират много от сега действащите педагози. Образователната система би се изправила пред сериозно предизвикателство, ако няма кой да ги замести.