Системно изпускане на неорганизирани емисии от котелен цех на ТЕЦ "Република" в Перник е установила Районната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) - София.

Във връзка със сигнали за запрашаване на въздуха в града, експерти на РИОСВ – София са проверили топлоцентралата. При инспекциите е констатирано, че неорганизираните прахови емисии са в резултат от процепи, дупки и неуплътнени участъци от сградата, в която са разположени парогенераторите. Те предизвикват запрашаване на различни райони в Перник, в зависимост от посоката на вятъра.

За установените нарушения на екологичното законодателство на дружеството ще бъдат съставени два акта. Размерът на санкцията, съгласно Закона за опазване на околната среда, е от 10 000 лв. до 500 000 лв. 

От началото на годината на ТEЦ ,,Република” към ,,Топлофикация Перник” са съставени 6 акта за неорганизирани прахови емисии и са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 261 000 лв. , уточнява РИОСВ - София.