Нови правила за прием в първи клас ще бъдат въведени с наредба на Министерството на образованието и науката (МОН), чийто проект вече е публикуван на сайта на ведомството.

Проектонаредбата предвижда общините да разработват система за прием с водещ критерий близост на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника.

Местната власт ще определя и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места без училища, от които са насочени учениците.

Децата, които отговарят на водещия критерий – близост до училището, ще се разпределят в следните групи:

- първа група - деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият му адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

Снимка: btvnovinite.bg

- втора група - деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият му адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

Снимка: btvnovinite.bg

- трета група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия района на училището, но постоянният/настоящият му адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

Снимка: btvnovinite.bg

- четвърта група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Снимка: btvnovinite.bg

За разпределянето в групите ще се взема по-благоприятния за ученика адрес (постоянен или настоящ).

Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, децата в тази група ще се подреждат по следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50%;

2. дете с двама починали родители;

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище.

Според мотивите на министъра на образованието Красимир Вълчев въвеждането на единен критерий за прием в първи клас е необходимо "за гарантиране равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик".

Собствена система за прием на база тези критерии ще е нужна само на общините с повече от едно училище.

До общи критерии за прием на най-малките ученици се стигна след напрежението по приема на първокласници, което тази година ескалира и до жалби в прокуратурата, в големите градове и най-вече в София.

Васил Василев е сред създателите на „Фейсбук” групата „Справедлив прием в първи клас”. Дъщеря му Елен успя да влезе от втория опит в кварталното 51-во училище.

„Това е най-доброто, което може да се направи - когато човек дойде в даден кварталм да си знае къде ще бъде на детска градина и къде ще бъде на училище. И това да му го казват веднага”, коментира бащата. 

Догодина синът му Климент ще кандидатства по новите правила и би искал той също да учи тук. Директорът вярва, че най-справедливото райониране на училищата е демографско, а не териториално. 

„Тъй като в един квадратен километър може да има 100 такива деца, може да има 50”, каза директорът на 51-во СУ Асен Александров. 

От министерството уверяват, че вече водят такъв разговор със Столичната община, където проблемът беше най-сериозен. Злоупотребите с адресни регистрации ще бъдат спрени със справка от общината.

„В регистрите на ГРАО се съдържа и информация кога е направена съответната адресна регистрация, така че училищата няма да имат нужда да правят това. Можем да го направим и ние централно”, заяви зам.-министърът на образованието Деница Сачева.

Общините трябва да решат дали ще изграждат електронни системи за прием.