Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ преустановяват присъствените учебни занятия за всички форми и степени на обучение.

Учебните занятия за всички форми и степени на обучение в УНСС ще продължат онлайн от 21 октомври със заповед на ректора, съобщават от университета.

Административното обслужване в УНСС ще се извършва по възможност онлайн. При необходимост от присъствено обслужване, то ще става при спазването на заповедта на министъра на здравеопазването и с носенето на защитна маска на лицето. Заседанията на академичния, факултетните и катедрените съвети също ще се организират от разстояние.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ също преминава от утре до 4 ноември, включително, изцяло в дистанционна форма на обучение. Мярката се въвежда и за филиала на университета във Враца, и за педагогическия колеж в Плевен, предаде БНР.

И в двата университета с отдалечен достъп ще се провеждат изпитите, защитите на дипломни работи и на дисертационни трудове.