Уникален пчелен кошер ще обогатява познанията на деца от Разлог за живота на пчелите. Така нареченият апископ пристигна от Франция и вече е монтиран в класна стая в едно от местните училища. 

Кошер ще бъде инсталиран в една от класните стаи, пчелите ще живеят навън, където ще се хранят, и ще се прибират в апископа. Стотиците пчели бяха доставени от местен пчелар.

В момента пчелите са напълно безопасни, защото са упоени – временно. Апископът се монтира на прозореца, а децата наблюдават от стаята.

Учениците направили цветна градинка, посадили и дръвчета за пчелите.