Уменията за работа в екип на българските ученици са под средното ниво. Това сочи международното изследване ПИЗА, за 2015 г. В него са включени 51 държави.

От България участват 6000 деветокласници.

Техният резултат е по-нисък от средното ниво на всички участници. Най-добре в екип работят учениците от Сингапур, Япония и Китай.

Най-зле са се представили учениците от Тунис, Бразилия и Черна гора. 

Половината от нашите деветокласници се справят лесно при търсенето на информация, както и да си разпределят задачите в група.

Реално само 2% успяват да постигнат съгласие при работа в екип, от което произтичат високите им резултати.

Заедно с деветокласника Теодор проверяваме задачата, която участниците в изследването е трябвало да решат.

Заедно с двама виртуални партньори трябва да търсят информация по даден проблем, да разпределят ролите в екипа и да стигнат до решение.

„Моите съотборници са Алиса и Захари. Сега трябва да обсъдя с тях стратегията, за да започнем все пак по някакъв начин”, обяснява Теодор.

Алиса и Захари обаче поставят ученика в конфликтни ситуации – Захари иска да свърши всичко бързо, без да мисли много, което няма да е полезно на екипа.

След 20 минути Теодор е готов със задачата.

„Не е лесно, но когато имаш търпение и се отнасяш добре със своите съотборници, стигаш добър резултат, което си е тактика в самия живот”, обяснява Теодор.

Екипната работа е предизвикателство и за неговите съученици.

„Когато има много различни мнения и не искаме да се изслушваме взаимно – тогава всичко се обърква и не се получава нищо”, каза деветокласничката Симона Цветанова.

Учителката им по география Звезделина Айдарова често им дава работа в екип, защото след време ще работят в колектив, с много хора и, ако са много интровертни, сега е времето това да бъде отработено, смята тя.

Учителите трябва да учат учениците да мислят, а не само да учат теория.