В пленарната зала - ударна работа за новата антикорупционна комисия. Депутатите посветиха целия си работен ден на промени в Закона.

Нова комисия ще разследва корупцията по високите етажи на властта. Това решиха депутатите с промените в антикорупционния закон. С гласуваните на второ четене текстове досегашната Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) се разделя на две - за отнемане на незаконното придобитото имущество и за борба с корупцията.

Новата комисия за противодействие на корупцията ще има трима членове, които ще се избират от парламента с шест годишен мандат. Те могат да са юристи или с висше икономическо образование, като условието за първите е да са с поне 7 години юридически стаж, а за вторите – 7-годишен опит в службите за сигурност.

Тримата ще се избират с мнозинство от 2/3 от Народното събрание, а председателят ще се сменя на ротационен принцип - всеки по 2 г. в рамките на 6-годишния им мандат.

Номинациите за членове ще бъдат одобрявани от комисия, в която се включват представители на съдебната власт, Сметната палата, омбудсмана, адвокатурата. Само одобрените от тях кандидати ще стигат до гласуване в Народното събрание.

С новите промени се въвежда и нова фигура - на разследващи инспектори, които ще работят по корупционни престъпления. Спорен момент в пленарна зала беше колко години да е стажът на директора в специализираната дирекция в новата антикорупционна комисия. Депутатите приеха да е 10 години и да се избира от членовете на комисията.

Новата комисия ще се занимава с престъпления, когато те са извършени от лица на публична държавна длъжност - присвояване, длъжностно присвояване, безстопанственост, неизгодна сделка, подкупи, длъжностни престъпления, търговия с влияние и пр.