Удължиха живота на Пети блок на АЕЦ "Козлодуй". Реакторът получи лиценз за още 10 години, както и възможност за подновяването му за общо 30 години.

На монитори в реално време Агенцията за ядрено регулиране може да следи денонощно работата на Пети и Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” – както натоварването им, така и състоянието на системите за безопасност.

Данните се обновяват на 16 секунди. Така, ако има промяна в някой от параметрите на ядрените реактори, тя се вижда почти на момента.

Блоковете работят на пълна мощност почти през цялата година.

Настоящият лиценз на Пети блок изтича на 5 ноември. След оценка на системите, животът му беше удължен, засега с 10 години и възможност за още 20.

Подновяването на лиценза на блока съвпада с изтичането на 30-годишния му проектен срок”, съобщи Лъчезар Костов от АЯР.

У нас подобна процедура се случва за пръв път.

„На блока са внедрени над 4000 изменения за повишаване на безопасността”, каза Иван Андреев, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”.

Централата спазва най-високите критерии за безопасност и може да работи следващите 30 години, категоричен е енергийният министър Теменужка Петкова.

Модернизацията на Пети и Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще струва близо 700 милиона лева, които централата покрива със собствени средства.

Сега продължават дейностите по удължаването на живота и на Шести блок на АЕЦ ”Козлодуй”, чийто лиценз изтича през 2019 година.