Част от туристическия бранш излезе на протест пред президентството. От обединението „Бъдеще за туризма“ настояват за оставката на министър Стела Балтова заради новите правила, по които се изпращат помощите в сектора.

Според разчетите им над 200 големи български туроператори няма да получат достъп до 16,5 млн. лв. помощ за възстановяване на вземания на клиенти за неосъществени пътувания през 2020 г.

По думите им поставените условия за кандидатстване са неизпълними за някои фирми и така парите няма да достигнат до техните клиенти.

От ресорното ведомство отговориха: „Министерството на туризма никога не е отказвало разговори и проявява диалогичност от първия момент, в който е уведомено за исканията на ОБТ. Писмото с изразената позиция от страна на ОБТ, което бе изпратено до институциите, е получено на 21.06.2021“.

Те уточняват, че критериите за допустимост на кандидатите за помощта, помагат за законосъобразното ѝ изразходване. „С оглед недопускането на кандидати, които по първата схема са получили безвъзмездна помощ за връщане към клиенти и не са се издължили своевременно към тях, чрез този контролен механизъм се елиминира възможността недобросъвестни бенефициенти по първа схема да бъдат допуснати по втората“, посочват от Министерството на туризма.

„В тази хипотеза са и тези туроператори, на които доставчиците на туристически услуги вече са възстановили, под една или друга форма, сумите за несъстояли се пътувания, но туроператорите не са възстановили дължимото към клиентите си. Поради тези рискове са въведени процедурни правила, чрез които да се блокира участието на кандидати, които са разполагали със средства от безвъзмездната помощ, но не са възстановили дължимите към клиенти суми. По този начин се гарантира целевото изразходване на държавната помощ“, допълват от ресорното ведомство.