Трябваше ли да се удължава ваканцията на учениците?