Трябва ли директорът на СМГ да върне на работа уволнен учител?