Доброволците, които ще работят към българското председателството на съвета на Европейския съюз, да получават възнаграждения – за това настояват студенти от клуб „Европеистика”.

Със създаването на министерството за българското европредседателство започна и набирането на доброволци.  Студенти, завършили втори курс, владеещи европейски езици – това е най-общото изискване за три доброволчески групи.

„Британското посолство в България беше обявило конкурс за набиране на двама лиазон офисъри за председателството, които да придружават британските делегации. Заплатата, която бяха обявили, беше 2000 лева на месец. Българското министерство предлага безплатно”, коментира Мария Йорданова, студент по „Европеистика”.

От ресорното министерство обясниха, че награда за труда им щели да бъдат придобитите умения.

„Разбира се, те ще бъдат хранени, ще преминат и курс по протокол и етикет. БЧК ще им направи обучение по първа помощ, ще имат и сертификат, че са участвали в председателството”, обясни Яна Дончева, директор на дирекция „Подготовка и провеждане на председателството”.

Вяра Искрова също ще подаде документите си. И тя учи „Европеистика”, за нея доброволчеството е шанс и материалното възнаграждение не е най-важното за нея в този случай.

От клуб "Европеистика", обаче са убедени, че като най-подходящи за трите длъжности трябва да бъдат финансово оценени. Настояват и за по-ясни критерии. 

Срокът за подаване на документите е до 20 октомври.