Трябва ли бюджетът да бъде приет в сегашния си вид?