Три вековни дървета в историческата част на София бяха обявени за защитени със заповед на екоминистъра Асен Личев. На територията на София има над 70 дървета със статут на защитени. Към тях вече се прибавят и два вековни чинара и един тис.

„Дълготрайната растителност е сред основните природни капитали, с които градовете разполагат, и вековните дървета са много съществена част от този ресурс“, заяви Александър Петров, ланшафтен архитект във фондация "Едно дърво".

Трите дървета са близо 100-годишни и с изключително добри показатели, отбеляза консултантът към МОСВ Мирослава Петрова.

Дървесният вид, намиращ се пред Музея за история на София, се нарича тис и достига възраст до 600 години.


„Тази градинка тук, както и банята, са част от културното наследство на София. Този вид се е ползвал много навремето точно за озеленяване на такива пространства, особено с по-публична насоченост. Това е вид, който обича влага във въздуха, и тази водна площ зад нас му оказва благотворно влияние“, обясни Александър Петров.


Двата вековни чинара се намират пред театрална работилница "Сфумато" в парка "Заимов".

"Така нареченият явороволистен чинар е една хибридна форма, създадена в Англия преди много време и е по-устойчив на градските условия", допълни Александър Петров.

И тъй като дърветата вече са защитени, всяко действие, нарушаващо структурата им, подлежи на санкции.