Три огнища на птичи грип са регистрирали ветеринарните власти за последните три дни. Първичните огнища са в областите Видин, Враца и село Маноле.

Няма опасност за хората.

Едното, в област Враца, се намира в дивечовъдно стопанство, от което впоследствие е направена връзка с две вторични огнища в област Видин, откъдето има продадени птици. Касае се за стопанство, в което се отглеждат полудиви патици и се пускат свободно в природата. Третото място е в село Маноле, предприятие от промишлен характер, там е получена пратка от 3150 птици от Унгария.

Ветеринарните власти са унищожили всички заразени птици. Взимат се мерки за ограничаване на заразата – забранява се ловът на пернат дивеч, както и птиците пазари.