Три десетилетия е продължило незаконното използване на вода от дупнишкия язовир "Дяково". Едва тази седмица обаче държавата запечата 29-те незаконни отклонения.

Кирил е един от хората, които ползват промишлена вода и за битови нужди, сам си отклонил водата от главния водопровод.

Плащал по 30 лева на година на Напоителни системи. Така си спестявал по-високите суми за питейна вода.

29-те нарушения са отстранени. Последните бяха запечатани шахти в района на село Яхиново. Напоителни системи затварят крановете, а Басейнова дирекция ги запечатва.

„При откриването на тези нерегламентирани връзки, преди да бъдат затворени и запечатани, се губеха около 75 литра в секунда“, заяви Марио Михов, управител на "Напоителни системи", клон "Струма- Места".

Глобите са в зависимост от количеството, което е ползвано, от 150 лева до 5000 лева, съобщи Радослав Георгиев, директор на БДЗБР.

Хората пък протестират срещу мярката и обвиняват местен ВЕЦ за основен нарушител.