18% от българите смятат, че има случаи, в които домашното насилие е заслужено. Според 13% пък удрянето на шамар не е домашно насилие.

Това показва проучване на „Тренд“ по поръчка на вестник „24 часа“, посветено на домашното насилие. Изследването е реализирано в периода между 17 и 24 януари 2024 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1016 души.

В същото време допитването установява висока чувствителност към домашното насилие – 82% от хората смятат, че то е сериозен проблем в българското общество. Над две трети или 69% са на мнение, че има форми на агресия в семейството, които се приемат за нормални в обществото ни.

11% пък смятат, че има форми на домашно насилие, които могат да бъдат оправдани.

Статистиката продължава с това, че 48% от хората смятат, че проблемите в семейните отношения трябва да се разрешават само в семейството, като повече мъже подкрепят това твърдение.

Има и форми на агресия, които остават подценени за част от обществото. 20% от участниците смятат, че проявите на ревност са признак на любов. 15% пък мислят, че е нормално да проверяваш телефона, чатовете и обажданията на партньора си. Мъжете са по-съгласни с това твърдение, както и ниско образованите, посочва „Тренд“.

25% от хората смятат за неприемливо поддържането на приятелски отношения с противоположния пол, когато си обвързан. Консервативните нагласи са по-характерни за мъжете, хората над 60 г., нискообразованите и жителите на малките градове и селата.

25% смятат, че обидите, псувните и заплахите не са форма на домашно насилие.

18% казват, че има случаи, в които домашното насилие е заслужено, а 11% - че жертвите на домашно насилие сами са си виновни.

25% смятат, че контролът върху начина на обличане не е форма на домашно насилие.

13% твърдят, че заплахите, социалната изолация/ограничаването на контактите, включително и удрянето на шамар, не се включват към графата „домашно насилие“.

Сексуалният контакт без желание на партньора в най-голяма степен се разпознава като форма на домашно насилие. Въпреки това, 7% от обществото не го приема като такова.

Сред водещите фактори за насилието според българите са злоупотребата с алкохол и наркотици (81%), психологически проблеми (64%) и финансови затруднения/зависимост (60%).

4 от 10 души признават, че се е случвало на техен близък/близка или познат/позната да бъде обект на домашно насилие. Това споделят близо половината (48%) от жените.

Мнозинството от респондентите (55%) по-скоро или изцяло не вярва, че полицията и правосъдната система в България могат да се справят с домашното насилие. Този дял се препокрива с дела на хората, които се определят като неинформирани по отношение на правните мерки, които може да се предприемат при случаи на домашно насилие.

67% от хората смятат, че са необходими законодателни промени, с които да се увеличат наказанията.