Днес по традиция се зарязват лозята. Стопаните почистват лозовите масиви с надежда за добра реколта.