Топлофикационните дружества в страната са поискали увеличения на цените на парното и топлата вода от следващия регулаторния период, който е от 1 юли до 30 юни 2022 г.

Това се разбира от заявленията за цени на дружествата, които са публикувани на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В тях не е включено ДДС.

Във Велико Търново

От "Топлофикация - ВТ" искат най-голямо увеличение – с над 70%. При сегашна цена 87,26 лв. за мегаватчас тя да стане 148,80 лв.

В Перник

Следва "Топлофикация Перник", която иска близо 61% увеличение – при настояща цена от 73,30 лв. за мегаватчас тя да стане 117,89 лв.

В Бургас

От "Топлофикация Бургас" искат над 32% увеличение – при сегашна цена 71,06 лв. за мегаватчас тя да стане 94,16 лв.

В Пловдив

От "ЕВН България Топлофикация" са поискали близо 23% увеличение – при сегашна цена 87,85 лв. за мегаватчас тя да стане 107,81 лв.

В Плевен

"Топлофикация Плевен" искат 16% увеличение - при настояща цена от 72,66 лв. за мегаватчас тя да стане 84,50 лв.

В София

"Топлофикация София" е поискала близо 15% увеличение – от сегашна цена 82,09 лв. за мегаватчас тя да стане 94,32 лв.

Във Варна

Най-малко увеличение искат от "Веолия Енерджи Варна" - близо 7%. Настоящата цена е 84,16 лв. за мегаватчас, а предложението е тя да стане 89,94 лв.

КЕВР ще обсъди заявленията на цени на всички топлофикационни дружества и в края на юни ще реши дали и с колко ще се променят цените на парното и топлата вода.