"Топлофикация София" ще изпрати на клиентите си коригирани изравнителни сметки в понеделник, 19 септември, съобщиха от дружеството.

По-рано днес Комисията за енергийно и водно регулиране поиска до три дни дружеството да даде информация за корекцията.

От общинската компанията посочват, че корекцията на сумите с 9% ДДС вместо 20% е само за разликата между прогнозно начислената енергия и реално потребната, и се отнасят само до общите фактури (изравнителни сметки) с дата на издаване 31 юли 2022 г.

От топлофикацията напомня, че който не си е платил получената вече фактура в срок ще получи лихва за просрочие, а срокът за плащане на новите е обичайният, който е 45 дни за битовите потребители.

"Ако потребителят има да получава пари след корекцията, тя ще бъде приспадната от дължими следващи сметки, а ако няма други задължения, може да получи надвзетото на каса", добавят от компанията. 

Създалата се ситуация е прецедент и наложи софтуерни промени в билинг системата, както и създаване на нови документи, в които от една страна клиентите да бъдат информирани за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% ДДС и 9% ДДС и от друга, да отговарят на счетоводните стандарти, посочват от компанията като причина за дългия период, отнел времето за корекцията.