Тютюневите компании излизат с нови данни за незаконната търговия с цигари у нас.

Представената информация ще обобщи резултатите за четвъртото тримесечен на 2018-та година от  т.нар проучване на празните опаковки.

През третото тримесечие на изминалата 2018 година цигарената контрабанда отбеляза лек ръст от 0.6 на сто.  Спрямо предходния период на годината и за деветте месеца делът ѝ в потреблението е бил 5.3 на  сто.

Въпреки незначителното ѝ увеличение, контрабандата у нас остава на едно от най-ниските нива в Европа за отчетения вече период.