На 1 октомври в 11 ч. ще бъде реално задействана системата за ранно предупреждаване и оповестяване на населението чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата и съпътстваща гласова информация.

Тестът ще се проведе в изградените в градовете Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Враца и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“ Стара Загора и Гълъбово.

Целта на тренировката е проверка на техническото състояние на националната система и обучение на населението. Това се прави два пъти годишно.