На 1 април в 13.00 часа ще бъде задействана сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Смолян, Враца и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Излъчваните национални сигнали за тревога и край на тревогата ще бъдат съпътствани и от гласова информация, съобщиха от МВР.

Системата се тества два пъти годишно - в първия работен ден на месец април и на месец октомври.

Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, както и обучение на населението за разпознаване на сигналите.