В 11 ч. беше извършен тест на сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в някои градове в страната, сред които София, Пловдив, Варна и Бургас.

Сиренната система се тества два пъти годишно - през април и през октомври.

Целите са да се провери техническото ѝ състояние, да се повишат уменията за излъчване на информация на живо, както и обучение на населението за разпознаване на сигналите.