Отменени са част от влаковете по линията Септември - Добринище. От националния железопътен превозвач заявиха, че това се налага поради необходимост от ремонт на локомотивите.

Обслужването на влаковете е затруднено, но БДЖ посочи в официално съобщение, че линията няма да бъде закривана, а дори напротив -  работи се в посока за развитие и популяризиране на уникалната по рода си теснопътна линия на територията на страната.

Тяговият подвижен състав, който в момента обслужва теснолинейката, е морално остарял, произведен през 1965 г. и 1988 г., и резервните части за тях са изключително дефицитни, което затруднява процеса по тяхната поддръжка, посочват от БДЖ. 

Текущият договор за доставка на резервни части се изпълнява от румънска фирма, като за последната получена доставка е извършена рекламация на частите. По тази причина се забавя процесът по извършване на ремонти на три локомотива. 

За осигуряване на услугата в дългосрочен план е извършено проучване и са установени контакти с производители на такъв тип локомотиви за технологична помощ в Германия, както и за нов подвижен състав за теснопътната линия Септември-Добринище. 

Обмисля се и вариант за закупуване на шинобуси и на специализирани мотриси.