Допълнително обозначаване на телевизионното съдържание, което е неподходящо за деца.

Съветът за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето и Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, подписаха допълнение към критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото или социалното развитие на децата.

Телевизионните оператори се задължават да излъчват предупредителен текст за родителски контрол, както и пиктограма, която се появява на екран за 60 секунди преди началото на предаването, както и след всяко прекъсване за реклами.