ТЕЦ „Брикел” в Гълъбово възстановява работа след принудителното спиране заради използване на неразрешено гориво. Решението е на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора.

Мощностите за производство на топлинна и електроенергия на дружеството бяха спрени на 9 септември тази година.

При проверка дни преди това бе установено, че централата използва слама. Екоинспекцията поиска от централата да разчисти от площадката си неразрешените горивни материали. При проверка днес отново бе установено, че "Брикел" е изпълнил всички предписания.

Изградена е и система за видеонаблюдение на ключови за производствената дейност места. Данните от нея са достъпни в реално време за РИОСВ-Стара Загора.

На основание на резултатите от проверката екоинспекторите са издали разрешение за възстановяване на производствената дейност на дружеството, в което работят 1400 души.