ТЕЦ „Бобов дол“ декларира намерение да престане да гори отпадъци. Това става ясно след изпратено писмо от изпълнителния директор на централата до главния прокурор.

Писмото идва и след възложена проверка от Върховната административна прокуратура на екоминистъра Емил Димитров-Ревизоро.

Дружеството ще предприеме и действия за промяна на комплексното разрешително в частта използване на горива и да премахне RDF горивото като част от използваната горивна база. За това от „Бобов Дол“ са се обърнали към МОСВ и РИОСВ-Перник, съобщиха от държавното обвинение.

Проверката бе възложена заради голямата обществена значимост на проблема, свързан със замърсяването на околната среда от дейността на централата и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората, живеещи в населените места в непосредствена близост до съоръженията.

В получения във ВАП доклад се сочи, че със заповед на министъра на околната среда и водите, експерти от РИОСВ - Перник, РИОСВ - Враца, РИОСВ - София и РИОСВ - Стара Загора са извършили комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, включваща изпълнение на условията по комплексни разрешителни за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци,  както и всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.

Установени са били нарушения и неизпълнения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство:

- Несъответствие с изискванията на автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии;

- Липса на охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството, а за останалите отпадъци - липсващи съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване;

- Констатирано е било и неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, използваем единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация.  

В доклада се сочи още, че е издадена принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!