В Светла или Празна сряда от Светлата седмица се изпълняват ритуали за плодородие, за дъжд, предпазване от градушка и лоши болести. 

Светлата седмица започва след Великден и се нарича така, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички.

Често през тази дни стопанките повторно боядисвали яйца, които раздавали за душите на починали близки. Според древно поверие раздаването на червените яйца предпазвало душите на мъртвите от превъплъщаване.

На третия ден след възкресение сред рупците в Странджа се изпълнява ритуалът Мара Лишанка, а в Дупнишко – Ладино хоро.

По време на Светлата седмица не се извършват венчавки, тъй като това са празнични дни, посветени на Христовото възкресение и никакви други тържества не са редни. 

Снимка: iStock

Светлата седмица, позната още като Томината неделя, е тясно свързана с името на Тома – един от 12-те апостоли на Иисус, който не повярвал на Христовото Възкресение. Когато мълвата за изчезналото от гробницата тяло Господне се разнесла, единствен апостол Тома не повярвал в това знамение и поискал лично да се увери, като докосне раните от гвоздеите на прикования към кръста Иисус. Когато му се явил, Иисус му казал: „Блажени са тези, които, без да видят, са повярвали“.

Не е случайно, че за всички християни Възкресение Христово е най-великият и най-почитаният от всички християнски празници, донесъл светлината на Спасението и просветлението за всички хора по земята.

Същността на този празник е в обещанието, че човеците отново ще могат да се върнат в рая, откъдето са изгонени. И Светлата седмица е първата от поредица недели, когато тази светла вест трябва да достигне до всички.

Снимка: iStock

Християните се поздравяват с „Христос Воскресе“ до Петдесетница, когато се е родила Христовата църква.