Нова подпорна стена тип "хотел" се издига на брега на морето. Триетажната сграда е до самия плаж в Черноморец. А имотът е наследствен на един от инвеститорите.

"Имало е постройка, която съборихме преди две години. След като я съборихме направихме проект за жилищна сграда със заведения за хранене", обясни Станислав Стаматов, собственик на строежа.

Укрепителната стена на наклонения скат граничи с централния плаж на Черноморец, а местните казват, че тук е трябвало да бъде зелена зона.

Планът за регулация на град Черноморец е от 1982 г. и в него има 4-5 имота, които са отредени за озеленяване, разказват от администрацията, но до ден днешен не са отчуждени.

"Хората си владеят имотите, живеят си там и поради тази причина е направено изменение на подробния ус-тройствен план с цел застрояване в собствените им“, посочва инж. Иванка Хльостърова, директор Устройство на територията при община Созопол. 

"От 1982 г. до 2022 г. са 40 години, законите от тогава са се променили многократно. Тези хора, те са собственици на имотите, те ги владеят, аз не виждам защо да не могат да правят ремонти или да строят", заяви Тихомир Янакиев, кмет на община Созопол.

Строежът трябва да бъде готов до края на следващата година.