Разпределението на парите по Плана за възстановяване трябва да е по-справедливо и да се не се допуска концентрация на огромни средства в най-развития регион у нас, подчерта и днес пред журналисти ресорният вицепремиер Атанас Пеканов. Той посочи, че са били заварени два фокусирани в столицата проекта за близо 600 000 000 лв., като е постигнато намаляване с около 200 млн. лв., които да отидат на други места в страната.

„Проектът за столичното метро се запазва, защото г-жа Фандъкова ни информира, че дори най-малкото намаление на ресурса по този проект би заплашило неговото реализиране поради невъзможността на Столичната община да го финансира със собствени и заемни ресурси“, заяви Пеканов.

Така цялото намаление ще е по проектите за модернизация на ВиК мрежата на града с най-големи данъчни постъпления и милиарден бюджет.

Вицепремиерът посочи, че в здравеопазването милионите, предвидени първоначално за саниране на болници, вече са насочени в по-голяма степен за закупуване на нова и модерна апаратура. Медицинската помощ по въздуха също влиза в плана.

Иновациите навлизат в проектите и реформите, включително по линия на стимулирането на иновативни фирми, гарантиране, че ще се подпомагат инвестиции с доказуема възвръщаемост, включване на Европейската инвестиционна банка в развитието на индустриалните паркове и т.н.

Пеканов призна, че се е наложило да отпадне модернизацията на „Напоителни системи“, макар че това е голям и важен проект: „Във формата, в който беше заложен, не отговаря на изискванията по Плана за възстановяване – че доказано няма да носи негативни последици за околната среда, тази работа не е била свършена преди“. Вместо него се създава фонд за модернизация на селското стопанство.

Теми като енергетиката с бъдещето на въглищните райони и остро критикуваното от Брюксел положение с върховенството на закона, остават в полето на следващия кабинет: „Планът изисква да заложим амбициозни реформи, които ще се случат през следващите години, не е правилно един служебен кабинет да определя как ще адресираме например критиките по отношение на върховенството на закона“.

По думите му по плана са заложени 12,6 млрд. лева от Европа и очаквани частни инвестиции като последващ ефект в размер на около 8 млрд.