Столична община предлага бюджетът за зимно поддържане през 2013 г. да бъде завишен с 3 млн. лева спрямо 2012 г. Това каза на пресконференция заместник-кметът по екология на Столична община Мария Бояджийска.

Ако предложението бъде прието, почистването през зимата на 2013 г. ще излезе 18 830 000 лева. Сега заделената за това сума е 15 630 000 лева. За лятно почистване на обществени места за 2013 г. се предлагат разходи от 31,7 млн. лева при 33,2 млн. лева през 2012 г.

„През 2013 г. продължава тенденция за намаляване на количествата и разходите за транспорт и извозване на отпадъци извън Столична община”, заяви Бояджийска. От следващата година биоразградимите отпадъци трябва да започнат да се събират отделно. Предвижда се създаване на ново общинско предприятие – Столично предприятие за управление на отпадъците.

„Сепарирани са 204 000 тона отпадъци, които са преработени. Разходите възлизат на 11 800 000 лева. 145 000 тона са депонирани, а общите разходи за депониране са на стойност 4 490 000 лева. Нашата цел е да намалим размера на такса депониране”, добави зам.-кметът Мария Бояджийска.