Със своя заповед, издадена днес, министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров разпорежда на директорите на Регионалните здравни инспекции да уведомят съответните областни управители за приетия Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 и да поискат незабавно свикване на областните кризисни щабове. Това съобщиха от пресцентъра на здравното министерство.

Директорите на РЗИ трябва да представят на заседанието на областните кризисни щабове националния план, като целта е да бъде създадена организация, отчитаща спецификите и потребностите на съответния регион по отношение на: привеждането в изпълнение на националния план и предвидените в него съответни противоепидемични мерки, в случай на повишаване на ръста на заболяемостта от COVID-19 в страната и в съответния регион; за контрола по спазването на въведените противоепидемични мерки и спазването на предписаната задължителна карантина на контактни лица и изолация на болни и заразоносители; за своевременната диагностика и лечение, включително осигуряване на необходимия брой легла за хоспитализация на пациенти с COVID-19, които се нуждаят от болнично лечение и интензивни грижи.

В срок до 29 юли директорите на регионалните здравни инспекции следва да уведомят министъра на здравеопазването за проведените заседания на областните щабове, както и да представят протокол с взетите решения, направените обсъждания и предложения.