Главният прокурор вече се охранява от НСО така, както предвижда законът. Това заяви служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов, след като се запозна на място с работата на Бюрото по защита на свидетелите.

Той добави, че е имал среща с ръководството на Бюрото, на която са били поставени въпроси, свързани с преминаването му от прокуратурата към правосъдното министерство.

„Законът влезе в сила от вчера. Днес промените в постановлението. Бюрото преминава към министерството, като неговият ранг ще се повиши от третостепенен във второстепенен разпоредител, т.е. ще има по-голяма самостоятелност в работата си“, добави Стоилов.

Правосъдният министър обясни, че всяка трансформация повдига въпроси, но увери, че повечето от тях ще се решат бързо.

„Заявил съм амбицията този процес да завърши доста по-бързо от предвидените в закона срокове. Почти няма напуснали лица. Броят им е незначителен и други, които са командировани към НСО“, добави той.

По думите на Стоилов главният въпрос е бил дали ще се осигури поддържането на висока специализация по отношение на хората, които се занимават със защита на магистрати.

„Ще го обсъдим с ръководството на дирекцията, която се занимава с охраната. Може би ще се обособи отдел, в който тези хора да могат да запазят и развият специфични умения. Няма непреодолими трудности“, подчерта той, като добави, че е важно да не се допускат сътресения.

Стоилов уточни, че правосъдното министерство вече работи по подзаконовата нормативна уредба и са излъчени съвместни групи, които да осигурят прехвърлянето на реалните активи.

„Това ще е съпроводено с инвентаризация. Останалите средства по бюджета на Бюрото ще осигуряват неговата дейност до края на годината. За следващата година трябва да се предложи новият бюджет, държейки сметка за основните разходи, правени от Бюрото“, посочи още той.