Със заповед на премиера Стефан Янев са назначени трима нови заместник-министри. Ива Петрова е назначена за заместник-министър на енергетиката, a Константин Хаджииванов и Ваня Стойнева са двамата нови заместник-министри на образованието и науката.

Ива Петрова е работила в Министерството на енергетиката, където е била директор „Енергийни пазари и преструктуриране“. Отговаряла е за управление и мониторинг на енергийни проекти, финансирани по силата на двустранни и многостранни програми, както и за дейности в областта на създаването на ефективно функциониращи енергийни пазари и други. Петрова е била и директор „Проекти и инвестиции“ в Българския енергиен холдинг. Работила е също като независим оценител на проектни предложения.

Чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов е професор от Института по обща и неорганична химия в БАН. В периода 2017 г.-2021 г. е заместник-председател на БАН, а от 2021 г. е съветник на председателя на БАН. Носител е на много наши и международни отличия.

Преди назначението си в МОН Ваня Стойнева е била заместник-министър на финансите.

От длъжността заместник-министър на образованието и науката са освободени Нели Косева и Евгения Пеева-Кирова.