Стартира надпреварата за първи клас в София. Кандидатите тази година в столицата са около 12 000, а училищата, които могат да ги приемат – 159.

Гледайки тенденцията през последните години, виждаме, че броят на първокласниците в София е намалял с около 1000 в сравнение с учебната 2016-2017 година.

Вече втора година ще действа принципът на 3-годишната уседналост, тоест най-голям шанс да бъдат приети в желаното от тях училище имат децата, живели в района на училището през последните 3 или повече години.

Новото тази година е, че предимство имат и тези, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са възпитаници на същото училище.

Снимка: btvnovinite.bg

Точки при кандидатстване ще получат също сираци и полусираци, деца с трайни уреждания и кандидат-първокласници с братя или сестри в същото училище над 12-годишна възраст. 

Снимка: btvnovinite.bg

При повече кандидати с равен брой точки училищата ще теглят жребий.

Влезлите в сила от тази година критерии, вместо повече яснота, предизвикаха объркване сред родители и директори. 

Бъдещите първокласници се разпределят в четири групи –  с най-голям шанс да влязат в желаното училище са децата, които отговарят на две изисквания – непроменян през последните 3 години адрес в района на училището или там да учат техни братя или сестри до 12 години.

Дали обаче покриването и на двата критерия означава по-сигурно място на детето? Този въпрос затрудни родители и учители.

Казусът е обсъждан на общо събрание с колеги, казва зам.-директорът на 18-о училище Радосвета Микова.
„Ако отговаря и на двата, би трябвало да мине в по-предни позиции от останалите, които отговарят на един критерий, в случаите, когато бройката надхвърля приема в едно училище”, обясни тя. 

Но от Столичната община, приела новата система, са на друго мнение. „Ако някои родители отговарят и на двата критерия, те няма да бъдат по-привилегировани от останалите, които отговарят на един критерий, защото няма точки”, посочи Мария Минчева, директор на дирекция „Образование”.

Когато кандидатите, отговарящи еднакво на критериите, са повече от от броя на свободните места, се тегли жребий.

И докато учители и родители се колебаеха кой е с предимство и кой не, приемът на документи протичаше спокойно. До образуване на големи опашки не се стигна. Повечето родители знаеха, че редът на подаване на заявления няма значение при крайното класиране. Кандидатстването в София ще продължи до 15 май.