МОСВ и агенция „Митници“ са спрели незаконен внос на отпадъци в Разград в изпълнение на инструкция за съвместни действия между двете ведомства, съобщават от пресцентъра на екоминистерството.

След сигнал от Митническо бюро– Разград, РИОСВ-Русе на 26 август осъществява проверка по местоназначение на внесените отпадъци.

В резултат на инспекцията на „Нур трейд 2017“ ЕООД са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения по ЗУО: за незаконен превоз на отпадъци, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006г. на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци; не притежава документ за третиране и транспортиране на отпадъци съгласно ЗУО; не притежава площадка за съхранение и третиране на отпадъци съгласно ЗУО.

Снимка: Министерство на околната среда и водите

Спрямо нарушителя е приложена принудителна административна мярка в срок до 30 дни да предаде за екологосъобразно третиране отпадъците от стъклени опаковки внесени на територията на България в съответствие с изискванията на ЗУО.

Предстои последващ контрол по изпълнението на принудителната мярка от страна на РИОСВ-Русе и определяне размера на санкциите за установените нарушения.