Спорът за избора на нови изтребители за българските Военновъздушни сили (ВВС) продължава.

Оказвал ли е президентът Румен Радев натиск – на този въпрос отговаря ексклузивно председателят на борда за избора на новия боен самолет ген. Цанко Стойков.

Интервю на Габриела Наплатанова: 

– Оказван ли беше натиск на комисията?

–  Не е оказван натиск по време на работата на комисията и при изготвянето на крайния протокол и представянето му на министъра.

– Президентът интересуваше ли се, имаше ли мнение преди да бъде направен този избор, което да ви подведе в една или друга посока?

– Никой от нито една държавна институция – нито президент, нито министър председател нито представители на министерство на отбраната са участвали по какъвто и да било начин… или са се интересували до окончателното изготвяне на протокола, в който бяха изписани анализа и окончателната оценка.

– Защо отпадна офертата за американските самолети, това е което е най- изненадващото всъщност?

– На този етап мога да кажа, това което споделих като резултата от цялостната оценка и след като бъде обявено решението на Министерския съвет, мога да коментирам различните обсъждания на алтернативите, които бяха представени.
Мога да споделя само че по желание на самите доставчици и самите страни, които участваха в конкурса предоставената информация беше класифицирана. Не сме я  класифицирали ние – те   искаха тяхната индустриална информация , способности оперативни бойни и конкурентни способности да се запазят в рамките на работната група и да не им се дава публичност.

– Има ли нещо манипулирано в процедурата, което да доведе Ф-16 да изпадне?

– Това, което мога да споделя е, че в процеса на работата ни се наложи да доуточняваме някои въпроси, които не бяха ясни в първоначално изпратените отговори от доставчиците. Това наложи да изпращаме искания за информация за допълнително осветляване на въпроси, които комисията счете за необходимо, че трябва да бъдат получени от всички страни и бяха изпратени писма до трима доставчици.

На базата на това, което получихме беше, свързано с детайлно оценяване на предложенията, спазвайки модела на оценка, без да се проявява пристрастност или натиск върху работата на комисията. След като всички индивидуално се запознаха с предложенията на различните страни, и след обсъжданията по всеки един въпрос, решенията бяха взети с пълно единодушие и съгласие.Не е имало укриване на информация и двусмисленост в това, което ние сме изпратили като резултати от обсъжданията и оценката.

– Притеснява ли ви това което анкетната комисия ще търси като информация от вас?

– Нямам никакви притеснения, защото всяко едно предложение е много добре обосновано с мое лично участие и аз мога лично да се ангажирам и да обясня, ако е необходимо, пред която и да е институция.

– Смятате ли, че работа на анкетната комисия ще забави работата по проекта и гласуването в парламента на тази сделка?

– Искрено се надявам да няма такова забавяне и проектът да продължи с изпълнението на следващия етап, и това е директно договаряне с избраната страна Тъй като до края на тази година е срокът, в който ние трябва да се включим в първоначалната финансова рамка за изплащане. Ако това не стане влизаме в невъзможност да бъде спазена финансовата рамка, по която са направени предварителните разчети от страна на държавата за изплащане на този самолет.

– Как гледате на твърдението че изтребителната авиация е едно скъпо хоби и самолетите са скъпи играчки?

– Политизирането на този въпрос, особено с новия самолет, като че ли не дава добра квалификация на летателния състави и инженерите благодарение, на който летят МиГ-29, защото те дават и правят всичко да изпълним задачите, които са ни поставени. Това го правим с високо ниво на професионализъм, не бих казал че това е хоби.

– Коментарите на експерти пречат или помагат на процеса?

– Уважавам възможността всеки да изрази своето мнение свободно, когато то е компетентно, когато не е добре, го оставям на съвестта на тези, които го правят. Те си знаят причината, поради която го правят. Някои от квалификациите не са добри и звучат обидно за хората, които рискуват живота си и са отдали силите си в служба на България.