Неправителствена организация, спечелила финансиране за половин милион лева, се оплака, че община Варна не й дава "зелена светлина", за да класира свой собствен проект.

Проектът за преодоляване на негативните нагласи към училище цели чрез атрактивни извънкласни дейности да задържи в клас деца от малцинствата и маргиналните групи. Обхваща две варненски училища с 600 ученици, 144 от които се определят с различен от българския етнически произход.

Проектът предвижда извънкласни дейности, занимания на открито, театър, спорт, оборудване на кабинети и спортни съоръжения, обиколка на старите български столици.

За да се подпише договор с управляващия орган, Общинският съвет трябва да даде съгласие общината да участва като партньор, което не става. Така ще бъде класиран първият резервен, но отхвърлен от Оперативната програма кандидат - община Варна, която пък е участвала със свой сходен проект.

„Ако не се сключи договорът с нас, сумата от нашия проект автоматично, веднага отива в първата резерва, която в случая е община Варна”, обясни ръководителят на проекта Веселина Илиева.

Ръководството на Общинския съвет отказа коментар, защото гласуването било индивидуално.