Преди дни в столицата отвори врати специализирано звено за деца с аутизъм.

По думите на създателите му целта е да се осигури по-достъпен учебен материал, да се адресират поведенческите трудности и да се развият социални умения като с това се спомогне за по-успешен образователен процес и по-добри перспективи за лицата от аутистичния спектър.

Предвижда се специализирано обучение на учителите, които ще обучават децата, организиране на подходяща следобедна занималня за допълнителна училищна подготовка и разнообразни адаптирани занимания по изкуства и спорт.

„И пишем, и рисуваме, и говорим, и учим числа – всичко, което е в училищната среда, само че тук е под формата на игра и по този начин на децата е по-лесно и забавно”, казва Петя Стойчева, преподавател в центъра.

Специалисти алармират за липса на необходимата квалификация и предлагат обучение за желаещите да преподават.

„Независимо от това, че излизат с диплома от университета като психолог, логопед, учител – те не са готови изцяло, без да са минали специализирана квалификация по определена програма”, твърди Илонка Александрова от сдружение "Образователно равенство – аутизъм".

Сега проектът се финансира предимно от родителите. Но търси съдействие от институции и от дарители. Нужни са подходящи съоръжения и ограда, заради безопасността на децата. Има и DMS НОМЕР: DMS RAVENSTVO НА НОМЕР 17 777

За да е ефективен, проектът трябва да продължи поне три години.

Статистиката показва, че приблизително едно на всеки 160 деца в света се ражда с аутизъм.