По-малко нерегламентирани сметища и по-малки разходи на институциите за почистването им. Това са само част от ефектите на инициативата „Да изчистим България".

Тази година денят на голямото чистене е 4 юни.

Около 320 хил. доброволци се включват в инициативата всяка година. Сред тях тази година ще бъде Леона, която въпреки, че учи икономика участва и в еко клуб към един от университетите. Планира да отдели поне половината от 4 юни, за да чисти. „Просто искам да живея в по-чиста среда и да мога да се наслаждавам на природата такава каквато е без отпадъци, без замърсяване”, коментира доброволката Леона Крумова.

Резултатите от дейността на всички като Леона са видими. Статистиката отчита, че почти 6000 нерегламентирани сметища и замърсени зони са изчезнали от територията на страната.

„Тази година кампанията ще бъде насочена към защитените територии в България, които са изключително ценни от гледна точка на опазването на био разнообразието", обясни Ивелина Василева, министър на околната среда и водите.

А едни от най-красивите места у нас, на които преди години е имало нерегламентирани сметища с днешна дата остават трайно чисти. В района на природен парк Витоша почистените зони не се замърсяват повторно. "Най-големият ефект е, че всяка година количествата отпадъци, което извозваме става по-малко", категоричен е Сава Попсавов от природен парк "Витоша".

Дългогодишната инициативата има и икономически ефект. Мария Лазарова, мениджър на проекта „Да изчистим България", посочва, че близо 500 хил. евро са спестени от бюджетите публичните на общини и институции, които имат грижа за почистването.

Кои райони на страната останаха чисти след като вече веднъж са били почистени и къде ще бъдат съсредоточени усилията по организираното почистване тази година ще ви разкажем тази вечер в bTV Репортерите.